Српско Књижевно-Философско Друштво "Филокалија"

Његошева 34, Београд, Србија


Занимљиве књиге


Srpski
EN
НАШИ ЦИЉЕВИ


ЧЛАН 1.

Основни циљеви Српског Књижевно-Философског Друштва Филокалија (у даљем тексту Друштва) су: стварање, проучавање, публиковање и афирмација књижевно-философских дела (као и дела из свих осталих жанрова, и у свим осталим медијима: ликовних, музичких, филмских, сценских) Српских и свих других аутора надахнутих љубављу према Лепоти.ЧЛАН 2.

Ради постизања циљева изложених у Члану 1., Друштво ће организовати Саветовања, Симпозијуме, Разговоре, Представљања, Предавања, Расправе, Радне и Истраживачке Пројекате, и Објављивати књижевне и философске радове (као и радове из свих осталих жанрова и у свим другим медијима, сагласно члану 1.) својих чланова и свих осталих аутора у складу са циљевима Друштва.ЧЛАН 3.

У складу са законом Друштво ће сарађивати са свим другим Удружењима, Организацијама, Фондацијама и Државним Органима Р Србије; и са Страним и Међународним Удружењима, Организацијама, Фондацијама и Државним Органима других Земаља. Друштво може деловати у иностранству.